Name: Pine martin

Price: 295 Euro

Name:

Price: 1 Euro

Name: Stuffed trout in glass case

Price: 220 Euro

Name: Taxidermy Fox

Price: 1 Euro

Name: Leopard skin

Price: 1 Euro

Name: Selection of vintage Taxidermy

Price: 1 Euro

Name: Taxidermy of Otter and Mink

Price: 1 Euro

Name: Selection of taxidermy

Price: 1 Euro

Name: 20th century Leopard skin

Price: 2200 Euro

Name: Taxidermy Dog

Price: 1 Euro

Name: Taxidermy study of a standing heron

Price: 750 Euro

Name: Large selection of Taxidermy

Price: 1 Euro